Kontakt

SWGK IT Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Wojskowa 4
60-792 Poznań
tel.: (61) 200 - 11 – 18
email: tpm@swgk.pl

KRS 0000350688
NIP 7792371565, REGON 301378694
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji mailowej/rozmowy telefonicznej jest SWGK IT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wojskowej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000350688 e-mail: cenytransferowe@swgk.pl, nr tel. 61 869 07 74 (dalej także jako Spółka).

2. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, realizacji zawartej umowy lub przedstawienia oferty handlowej – w zależności od treści Państwa zapytania.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b lub § 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – w zależności od treści Państwa zapytania.

4. Kategorie odbiorców danych osobowych: administracja Spółki w celu realizacji czynności pomocniczych związanych z realizacją umowy.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 2 powyżej, tj. do zawarcia umowy i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy.

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do odwołania zgody w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy lub przedstawienia oferty handlowej.